Επιλογή Σελίδας

50-100 Double Acting Single Axis Flange Type MDC Series Compact Mold Cylinder

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:sales@hydraulic-cylinders.net

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

50-100 Double Acting Single Axis Flange Type MDC Series Compact Mold Cylinder

The double acting single axis flange type MDC series compact mold cylinder is a cutting-edge hydraulic cylinder designed specifically for mold applications. With its exceptional features, reliable performance, and compact design, this cylinder offers outstanding functionality and efficiency in various industrial settings. Whether used in injection molding machines, die-casting equipment, or other mold-related applications, the double-acting single-axis flange type MDC series compact mold cylinder provides precise control and optimal productivity.

· MDC is a compact hydraulic cylinder (cx) with an electrical box and ram rod to control the neutron position of the mold accurately.
· Hydraulic cylinder suitable for plastic mold use.

Compact Mold Cylinder Model Description:

Compact Mold Cylinder Characteristic Data:

Compact Mold Cylinder Structure Chart:

Piston Rod Connection Size Diagram:

Electrical Box Buckle Position, Oil Port Position, And Distribution Outlet Position:

50-100 50-100 Double Acting Single Axis Flange Type MDC Series Compact Mold Cylinder:

Key Characteristics and Benefits Of 50-100 Double Acting Single Axis Flange Type MDC Series Compact Mold Cylinder:

 1. Double Acting Design:
 • Double-acting single-axis flanged MDC Series compact cylinders operate in both directions, allowing two-way movement.
 • This design can effectively and accurately control the mold’s opening and closing action and improve the operation’s flexibility.
 1. Single Axis Configuration:
 • This cylinder is designed for uniaxial motion, providing linear motion in one direction.
 • The single-axis configuration is ideal for applications requiring a direct mold action, ensuring simplicity and ease of use.
 1. Flange Type Construction:
 • The MDC series compact mold cylinders are designed with flanges for easy installation and integration into the mold system.
 • Flanges provide secure and rigid mounting connections to ensure stability during operation.
 1. Compact and Space-Saving:
 • The compact design of the MDC Series compact mold cylinders optimizes the space utilization of the mold system with limited clearance.
 • Its space-saving structure allows easy integration into tight Spaces, ensuring efficient use of available workspace.

How To Bleed Air From A Hydraulic Cylinder?

Removing a hydraulic cylinder from a front-end loader requires careful preparation and execution. Here’s a step-by-step guide to help you through the process:

 1. Safety First:
  • Before starting work, ensure the front-end loader is parked on a level surface and the engine is turned off.
  • Engage the parking brake and place wheel chocks behind the rear wheels to prevent accidental movement.
  • Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety glasses.
 2. Identify the Cylinder:
  • Locate the hydraulic cylinder you intend to remove. It will be connected to the loader’s hydraulic system and attached to specific mounting points.
 3. Relieve Hydraulic Pressure:
  • To avoid sudden movements or potential injury, relieve the hydraulic pressure in the system before disconnecting the cylinder.
  • Start the engine and operate the loader’s hydraulic controls to move the bucket or attachment to a fully extended or raised position.
  • Shut off the engine and release any remaining pressure by operating the hydraulic controls a few times.
 4. Disconnect Hydraulic Connections:
  • Locate the hydraulic hoses or lines connected to the cylinder. These are typically secured with fittings, bolts, or quick-release couplings.
  • Carefully loosen and disconnect the hydraulic connections, using appropriate tools as needed.
  • Be prepared for some hydraulic fluid to leak, so have a catch basin or absorbent material ready to minimize spills.
 5. Remove Mounting Hardware:
  • Identify the mounting points where the cylinder is attached to the loader’s structure. These may include pins, bolts, or brackets.
  • Remove any retaining pins or bolts securing the cylinder to the loader using the appropriate tools.
  • Keep track of the hardware as you remove it, ensuring it isn’t misplaced or lost.
 6. Detach the Cylinder:
  • With the hydraulic connections and mounting hardware removed, the cylinder should now be free to be detached.
  • Carefully slide or maneuver the cylinder out of its mounting position, not damaging any surrounding components or hydraulic lines.
  • Use lifting equipment or assistance to handle and remove the cylinder from the loader safely.
 7. Proper Storage and Maintenance:
  • Once the cylinder is removed, inspect it for any signs of damage or wear. Replace any worn-out seals or components, if required.
  • Store the hydraulic cylinder in a clean and dry area, protected from dust, moisture, and extreme temperatures.
  • If the cylinder requires further servicing, consult the manufacturer’s guidelines or seek professional assistance.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

Είμαστε ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένο απόθεμα συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Παρέχουμε επίσης αντίστοιχους γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL