Επιλογή Σελίδας

Διαξονικός τύπος με ρυθμιζόμενα παξιμάδια Υδραυλικός κύλινδρος βαριάς ράβδου

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:[email protected]

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

Διαξονικός τύπος με ρυθμιζόμενα παξιμάδια Υδραυλικός κύλινδρος βαριάς ράβδου

The biaxial type with adjustable nut-weight hydraulic cylinder is a high-performance hydraulic element designed to easily solve demanding industrial applications. With its rugged construction, unique two-shaft design, and flexible nut function, this hydraulic cylinder offers exceptional power, precision, and versatility. Whether you need to lift, push, or pull heavy loads, the two-axle type heavy-duty rod hydraulic cylinder with adjustable nuts stands out in challenging conditions, making it an indispensable tool in every industry.

Essential Characteristics Of Heavy Rod Hydraulic Cylinder:

Robust Construction:  This heavy rod hydraulic cylinder is built to withstand extreme conditions, thanks to its durable construction using high-quality materials. Its rugged design ensures longevity, reliability, and wear resistance, effectively handling heavy loads, high pressures, and harsh working environments.

Biaxial Design:  The cylinder’s dual-axis configuration provides enhanced stability, controlled motion, and precise positioning. Its two-axis construction allows smooth operation and minimizes the risk of misalignment or deflection during use, ensuring optimal performance and safety.

Adjustable Nuts Feature: Biaxial-type adjustable nut heavy rod hydraulic cylinders are equipped with adjustable nuts that allow easy customization and fine-tuning. This feature enables users to adjust the stroke length of the cylinder to optimize its performance for specific applications and operational requirements.

Biaxial Type Heavy Rod Hydraulic Cylinder Parameter:

Τυποποιημένος διαξονικός υδραυλικός κύλινδρος βαρέως τύπου Usage Method:

Mounting:  First, use the appropriate mounting bracket or fixture to safely install the double axle type adjustable nut heavy rod hydraulic cylinder. Ensure proper alignment and stability during installation to prevent cylinder misalignment or excessive stress.

Hydraulic System Integration:  Connect the hydraulic line to the cylinder according to the manufacturer’s instructions and guidelines. The cylinder is integrated into the hydraulic system by connecting it to a suitable pump or power unit. Ensure cylinder specifications and operating requirements are met.

Adjustable Nuts Adjustment:  Use the adjustable nut feature to customize the cylinder stroke length. Adjust the nut to reach the desired stretch and shrink distance, optimizing the performance of the cylinder to meet the specific task at hand. Tighten the nut after adjustment.

Τυποποιημένος διαξονικός υδραυλικός κύλινδρος βαρέως τύπου Maintenance:

Regular maintenance is essential to ensure optimal performance and longevity of the Biaxial Type With Adjustable Nuts Heavy Rod Hydraulic Cylinder. Follow these maintenance guidelines:

Periodic Inspection: Conduct routine inspections to identify signs of wear, damage, or leaks. Inspect the cylinder body, rod, seals, and adjustable nuts for abnormalities. Address any issues promptly to prevent further injury or operational inefficiencies.

Lubrication: Apply the recommended lubricant to the moving parts of the cylinder, including the rod, seals, and adjustable nuts. Regular lubrication minimizes friction, reduces wear, and ensures smooth operation. Follow the manufacturer’s guidelines for lubrication intervals and use the appropriate lubricant type.

Seal Replacement: If you notice seal deterioration or leakage, replace the seals using genuine manufacturer-approved parts. Damaged or worn seals can compromise the cylinder’s performance and may lead to hydraulic fluid leaks.

Cleaning: Clean the heavy rod hydraulic cylinder by removing dirt, debris, and other contaminants. Use a non-abrasive cleaner and ensure all components are thoroughly dried before reassembly. Regular cleaning promotes optimal performance and prevents premature wear or damage.

How Does A One Way Hydraulic Cylinder Work?

Here’s a step-by-step explanation of how a one-way hydraulic cylinder works:

  1. Cylinder Construction: A one-way hydraulic cylinder consists of a cylindrical barrel, a piston, a piston rod, and one or more seals. The cylinder barrel houses the piston and provides a sealed chamber for hydraulic fluid.
  2. Hydraulic Fluid Supply: Hydraulic fluid, typically oil, is supplied to the cylinder through an inlet port connected to a hydraulic pump or power unit. The hydraulic fluid is pressurized, creating a force that will act on the piston.
  3. Extension Stroke: When hydraulic pressure is applied to the cylinder’s inlet port, the pressurized fluid enters the cylinder chamber on one side of the piston. The force exerted by the hydraulic fluid pushes the piston and the attached piston rod outward, extending the stroke of the cylinder.
  4. Retraction Stroke: Unlike a double-acting cylinder, which can generate force in both directions, a one-way hydraulic cylinder relies on an external force to retract the piston. This force can be provided by gravity, a spring, or an external load that pushes the piston back into the cylinder.
  5. Seal Operation: The seals in the cylinder prevent hydraulic fluid leakage and maintain the separation between the fluid and rod sides. They ensure that the pressurized fluid acts only on one side of the piston, creating the desired linear force.
  6. Control Valves: Control valves, such as a directional control valve, control the flow and direction of the hydraulic fluid. By manipulating the control valve, the operator can control the extension and retraction of the one-way hydraulic cylinder.
  7. Return Fluid: As the piston retracts, the hydraulic fluid on the extension side of the cylinder is forced out and returns to the hydraulic reservoir through an outlet port or a return line.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

We are one of the best heavy rod hydraulic cylinder manufacturers. We can offer wide heavy rod hydraulic cylinder stock. We also provide corresponding γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε θερμά τους πελάτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

 

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL