Επιλογή Σελίδας

Earring Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder

Ως ένας από τους κατασκευαστές, προμηθευτές και εξαγωγείς υδραυλικών κυλίνδρων μηχανικών προϊόντων, προσφέρουμε υδραυλικούς κυλίνδρους και πολλά άλλα προϊόντα.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ταχυδρομείο:[email protected]

Κατασκευαστής προμηθευτής εξαγωγέας υδραυλικών κυλίνδρων.

Earring Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder

The earring joint two-stage telescopic hydraulic cylinder is a cutting-edge hydraulic device designed to provide efficient power transmission in a variety of industrial applications. With its innovative design, superior performance and versatility, this hydraulic cylinder offers precise control and increased productivity. Whether used in construction, material handling, or agricultural machinery, earring Joint two-stage telescopic hydraulic cylinders are designed to optimize hydraulic operation and provide outstanding results.

CX series compact cylinders are used for clamping cylinders. Its installation is small. Our factory has advanced hydraulic equipment, including a vertical and horizontal machining center and medium and large hydraulic cylinders. Thin cylinder production technology is excellent.

Earring Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Parameter:

Earring Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Key Features and Benefits:

 1. Two-Stage Telescopic Design:
  • The earring joint two-stage telescopic hydraulic cylinder has a two-stage telescopic design that increases stroke length while maintaining a compact retractable size.
  • This design provides greater reach without compromising space constraints, making it ideal for applications where distance and compactness are critical.
 2. Earring Joint Construction:
  • The cylinder is equipped with an earring joint construction, which enables smooth and synchronized movement of the telescopic stages.
  • The earring joint mechanism ensures stability, precise alignment, and excellent load-bearing capacity during operation.
 3. Precise Control:
  • The earring joint two-stage telescopic hydraulic cylinder provides excellent expansion and contraction control, allowing precise positioning and efficient operation.
  • The precision control mechanism ensures smooth and controlled movement, improving overall productivity and accuracy.
 4. High Load-Bearing Capacity:
  • Designed to handle heavy loads and demanding industrial applications, earring joint two-stage telescopic hydraulic cylinders provide outstanding load-carrying capacity.
  • It can lift, push, or pull large amounts of weight, making it a reliable choice for tasks that require a lot of force.

Earring Joint Two Stage Telescopic Hydraulic Cylinder Usage Method:

 1. Mounting and Installation:
  • Determine the appropriate installation location of the earring joint secondary telescopic hydraulic cylinder according to your equipment or mechanical requirements.
  • Ensure that the mounting surface is strong, level, and can safely support the weight and load of the cylinder.
 2. Hydraulic System Connection:
  • Connect the hydraulic cylinder to the hydraulic system using a compatible hydraulic hose or pipe.
  • Proper alignment and tight connections prevent leaks and ensure optimum performance.
 3. Operating the Cylinder:
  • Activate the hydraulic system and initiate the movement of the secondary telescopic hydraulic cylinder of the earring connector.
  • Use a hydraulic control system, such as a valve or lever, to precisely control the extension and contraction of the cylinder for efficient operation.

How Does A One Way Hydraulic Cylinder Work?

A one-way, single-acting hydraulic cylinder operates using a hydraulic system to generate linear motion in one direction. It consists of a cylinder barrel, piston, piston rod, and hydraulic fluid. Here’s how it works:

 1. Hydraulic Fluid Supply:
  • The hydraulic system supplies pressurized fluid, typically oil, to the cylinder through a hydraulic pump or power source.
 2. Cylinder Extension:
  • When hydraulic fluid is supplied to the cylinder, it enters the cylinder barrel through an inlet port.
  • The pressurized fluid pushes against the piston, causing it to move in the desired direction (typically extending the piston rod).
  • As the fluid pressure increases, it overcomes the resistance or load on the piston, resulting in the extension of the piston rod.
 3. Sealing Mechanism:
  • The cylinder barrel is sealed to prevent fluid leakage. It typically incorporates seals around the piston and piston rod, such as O-rings or lip seals.
  • These seals ensure that the pressurized fluid acts only on one side of the piston, creating a pressure imbalance that drives the piston in the desired direction.
 4. Return Stroke:
  • After the extension stroke, the hydraulic fluid is released or vented from the cylinder.
  • The hydraulic system may use gravity, a spring, or an external force to retract the piston and piston rod to their initial positions.
  • During the return stroke, the hydraulic fluid flows out of the cylinder through an outlet port.
 5. Load Support:
  • The piston rod of the hydraulic cylinder is often connected to a load or mechanism that requires linear motion or force.
  • As the piston extends or retracts, it provides the necessary force to move or support the load.
 6. Control and Valves:
  • To control the extension and retraction of the one-way hydraulic cylinder, the hydraulic system incorporates valves, such as check valves or directional control valves.
  • These valves regulate the flow of hydraulic fluid, allowing it to enter and exit the cylinder in the desired direction.
 7. Application Specifics:
  • One-way hydraulic cylinders are commonly used in applications where force or motion is required in only one direction, such as lifting, pushing, or clamping.
  • They are often found in hydraulic jacks, hydraulic presses, dump trucks, and various other industrial and mobile equipment.

Ικανότητα & χωρητικότητα του εργοστασίου:

(1) Συναρμολόγηση

Διαθέτουμε μια πρώτης τάξεως ανεξάρτητη πλατφόρμα συναρμολόγησης έρευνας και ανάπτυξης. Το εργαστήριο παραγωγής υδραυλικών κυλίνδρων διαθέτει τέσσερις ημιαυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ανυψωτικών κυλίνδρων και μία αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης κυλίνδρων κλίσης, με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 1 εκατομμυρίου τεμαχίων. Το εργαστήριο ειδικών κυλίνδρων είναι εξοπλισμένο με διάφορες προδιαγραφές ενός ημιαυτόματου συστήματος συναρμολόγησης καθαρισμού με σχεδιασμένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 200.000 και εξοπλισμένο με διάσημο εξοπλισμό κατεργασίας CNC, ένα κέντρο κατεργασίας, έναν ειδικό εξοπλισμό επεξεργασίας κυλίνδρων υψηλής ακρίβειας, μια μηχανή συγκόλλησης ρομπότ, μια αυτόματη μηχανή καθαρισμού, μια αυτόματη μηχανή συναρμολόγησης κυλίνδρων και μια αυτόματη γραμμή παραγωγής βαφής. Υφιστάμενος κρίσιμος εξοπλισμός άνω των 300 σετ (σετ). Η βέλτιστη κατανομή και η αποτελεσματική χρήση των πόρων του εξοπλισμού διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ακρίβειας των προϊόντων και καλύπτουν τις ανάγκες υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

(2) Κατεργασία

Το εργαστήριο κατεργασίας είναι εξοπλισμένο με ένα προσαρμοσμένο κέντρο τόρνευσης με κεκλιμένη ράγα, κέντρο κατεργασίας, μηχανή λείανσης υψηλής ταχύτητας, ρομπότ συγκόλλησης και άλλο συναφή εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να χειριστεί την επεξεργασία κυλινδρικών σωλήνων με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 400 mm και μέγιστο μήκος 6 μέτρων.

(3) Συγκόλληση

(4) Βαφή και επίστρωση

Με μικρές και μεσαίες αυτόματες γραμμές επίστρωσης χρωμάτων με βάση το νερό, για την επίτευξη αυτόματης φόρτωσης και εκφόρτωσης ρομπότ και αυτόματου ψεκασμού, η ικανότητα σχεδιασμού 4000 τεμαχίων ανά βάρδια,
Διαθέτουμε επίσης μια ημιαυτόματη γραμμή παραγωγής χρωμάτων για μεγάλους κυλίνδρους που τροφοδοτείται από μια αλυσίδα ισχύος, με δυνατότητα σχεδιασμού 60 κιβωτίων ανά βάρδια.

(5) Δοκιμές

Διαθέτουμε πρώτης τάξεως εγκαταστάσεις επιθεώρησης και δοκιμαστικές κλίνες για να διασφαλίσουμε ότι η απόδοση του κυλίνδρου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

 

 

Είμαστε ένας από τους καλύτερους κατασκευαστές συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένο απόθεμα συμπαγών υδραυλικών κυλίνδρων. Παρέχουμε επίσης αντίστοιχους γεωργικά κιβώτια ταχυτήτων. Έχουμε εξάγει τα προϊόντα μας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο και έχουμε κερδίσει μια καλή φήμη λόγω της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Καλωσορίζουμε τους πελάτες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να επικοινωνήσουν μαζί μας για να διαπραγματευτούν τις επιχειρήσεις, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να συνεργαστείτε μαζί μας!

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR:

Περιηγηθείτε στο εργοστάσιο VR με τα εξής

Πώς λειτουργεί ο υδραυλικός κύλινδρος περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος;

Υδραυλικός κύλινδρος Εφαρμογή:

Δύο βασικοί τύποι και αρχές λειτουργίας του υδραυλικού κυλίνδρου:

elEL